5 Basit Teknikleri için C# StructuralComparisons Nedir

Herhangi bir parametre veya metot bir dershane içre deklare edildiğinde bu kararsız ve metotlar bu sınıfa aittir ve bu derslikın ismi ile ulaşılabilir.

Şimdi bu komutun üzerinden geçacıklı. Değişken tipi Character olarak belirlendi. Bunun anlamı oynak bu dershaneın bir örneğidir. Daha sonra değhizmetkenin ismine alp

Bunu daha ayrıntılı olarak beş altı sonra anlatacağım. Öncelikle C#’da nite dershane oluşturulacağına bakalım.

Upgrade to Microsoft Edge to take advantage of the latest features, security updates, and technical support.

C# IStructuralEquatable arabirimini uygulayıcı bir özel derme derslikı oluşturarak, kesinlikle strüktürel eşitlik denetlemeü konstrüksiyonlacağını anlamak önemlidir. Bayağıdaki örnek, bu konuyu henüz güzel anlamanıza yardımcı olacaktır:

C# IStructuralEquatable arabirimini uygulayıcı bir sınıf ile strüktürel müsavat kontrolörü elbette konstrüksiyonlır? Dundaki örnekte bu mevzuyu detaylı olarak görebilirsiniz:

Character dershaneının her yeni örneği bu derslikın bir objesidir. Aynı talimatlar ile yapım edilen evin pursaklar haber iki farklı ev olması kabil. Bir eve bir şey olması sair evi etkilemez.

Similarly, two distinct arrays will always fail an equality test—unless you use a custom equality comparer. Framework 4.0 introduced one for the purpose of comparing pursaklar haber elements in arrays which you kişi access via the StructuralComparisons type.

Artırım: İkili formattaki veriler, dayanıklı tabanlı formatlara bakılırsa henüz az ambarlama sahaı kullanır. Bu da disk meydanından tasarruf etmenizi ve done transferlerini daha dinamik hale getirmenizi esenlar.

Örnekte, kullanıcıların hemayar olup olmadığını kontrol ederken kullanıcı adları dikkate münfailtır.

Equals metodunda, Point3D derslikının X, Y ve Z bileğerlerinin başka radde ile aynı olup olmadığı muayene edilir. GetHashCode metodunda ise nesnenin hash kodu oluşturularak strüktürel müsavat katlaştırmalarında kullanılır.

Özellikle ağır disk erişimi mucip uygulamalarda, tamponlama mekanizması pursaklar haber disk E/S davranışlemlerinin sıklığını azaltarak işlemci ve yeti tasarrufını optimize eder.

C# StructuralComparisons Gets a predefined object that performs a structural comparison of two objects.

Bir struct objesi oluşturduğumuzda, bellekte herhangi bir referans yahut bağlantı olmaksızın, bütün veriler, objeye mukabele gelen bileğhizmetkende saklanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *